Гуманітарний факультет

Кафедра українознавства, культури та документознавства

Необхідність реалізації Закону УРСР «Про мови…» в навчально-виховному та науково-дослідницькому процесі Полтавського інженерно-будівельного інституту зумовила рішення вченої ради та наказ ректора № 61 від 24 січня 1991 року про створення однієї з перших серед вищих технічних навчальних закладів України кафедри українознавства та гуманітарної підготовки.

Із 2012 року кафедра перейменована у кафедру українознавства, культури та документознавства. У 2012-2013 навчальному році кафедра стала випусковоюю за напрямом 0201 «Культура» спеціальність 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

 

Фундатори кафедри – ректорат, рада кафедр гуманітарних дисциплін та кандидат історичних наук, доцент Н.К. Кочерга. Із 1995 по 2002 рік Н.К. Кочерга працювала проректором із гуманітарної освіти і виховання, брала активну участь у розробленні Концепції виховної діяльності науково-педагогічного колективу, створенні органів студентського самоврядування, виготовленні символіки та атрибутики університету. За її активної участі модернізована, доповнена та розширена експозиція музею історії навчального закладу, який став осередком українознавчої, культурологічної та виховної роботи в студентському та науково-педагогічному  колективі. Кочерга Н.К. очолювала кафедру протягом 1991-2015 років.

Із 2015 року кафедру очолює доктор історичних наук, доцент Передерій Ірина Григоріївна. Під її керівництвом у 2015 році кафедра успішно пройшла акредитацію та отримала ліцензію для надання освітніх послуг за ОКР магістр галузі знань 0201 «Культура» спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність».

Із 2016 року кафедра буде здійснювати набір за спеціалізацією “Документознавство та інформаційна діяльність”спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” (бакалавр, магістр).

Склад кафедри

Тур Оксана Миколаївна

Вощенко Вікторія Юріївна

Дорошенко Світлана Михайлівна

Дерев’янко Людмила Іванівна

Білан Наталія Володимирівна

Мізіна Ольга Іванівна

Нарадько Андрій Валерійович

Денисовець Ірина Вікторівна

Гула Руслан Володимирович

Передерій Ірина Григоріївна

Чередник Людмила Анатоліївна