Гуманітарний факультет

Переддипломна практика – невід’ємний складник програми підготовки магістрів

Магістри  спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» успішно завершили проходження переддипломної практики, яка є важливою та обов’язковою ланкою в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом. Під час проходження практики студенти мали виконати самостійне наукове дослідження, творчо застосовуючи теоретичні знання, набуті під час навчання.

Зі вступним словом під час захисту, що проходив у форматі онлайн, виступила завідувачка кафедри українознавства, культури та документознавства, доктор історичних наук, професор Ірина Передерій. Вона  наголосила, що  практична підготовка забезпечує закріплення теоретичних знань, а також набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи за обраною спеціальністю. Крім того, переддипломна практика надає студентові практичний досвід діяльності за фахом, сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень  щодо  різноманітних виробничих  ситуацій.

Варто зазначити, що традиційно переддипломну практику студенти-магістри проходили на різних підприємствах та установах міста й області.

Так, студентка Любов Стороженко, яка займається дослідженням особливостей наукових архівів музейних установ, проходила практику на базі  ДІКЗ «Поле Полтавської битви». У центрі уваги магістрантки були засоби модернізації музеїв в умовах інформаційного суспільства. До речі, Любов успішно зреалізовує принцип дуальної освіти, поєднуючи навчання у виші з роботою в музеї.

Магістрантка Катерина Дяченко працювала над проблемою  впровадження вебсайту в комунікаційну діяльність  лікувально-профілактичного закладу (на прикладі санаторію імені Миколи Гоголя, м. Миргород, Полтавської області). Студентка також уже декілька років працює у санаторії й  паралельно навчається у нашому закладі освіти.

Особливості використання сучасних SMM-технологій у діяльності підприємств приватної форми власності вивчала студентка Анастасія Катуніна. Базою проходження практики було приватне підприємство  ФОП «Катунін» (м. Полтава).

Роль web-сайту в  рекламуванні сфери послуг, зокрема на  прикладі студії краси  «DIAnails»,  досліджувала магістрантка Людмила Москалець.

Студентка Тетяна Устименко проходила практику на базі відділу соціального захисту Шевченківської районної у м. Полтаві ради.  Під час практики вона простежувала шляхи оптимізації  електронного документообігу у сфері соціального захисту населення.

Відомо, що переддипломна практика є завершальним етапом програми підготовки здобувачів вищої освіти. Усі студентки спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» блискуче виконали завдання переддипломної практики, зібрали необхідні інформаційно-аналітичні матеріали, які  й складуть основу  їхньої дипломної магістерської роботи.