Гуманітарний факультет

На кафедрі українознавства, культури та документознавства відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

11 грудня 2019 р. на кафедрі українознавства, культури та документознавства відбувся І-й, загальноуніверситетський тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також з таких наукових галузей, як філософія та історія.

1

Усього увазі журі конкурсу було представлено понад 10 наукових розвідок, виконаних студентами різних факультетів та навчально-наукових інститутів під керівництвом досвідчених науковців кафедри. Більшість із них вирізнялися цікавою постановкою наукової проблеми, ґрунтовною джерельною базою, практичною значущістю одержаних результатів.

Зокрема, зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» неординару розвідку представила Фаражалла Марйям (гр. 301-ГД), яка у своєму дослідженні проаналізувала динаміку змін у діловодстві канцелярій від доби Гетьманщини до сьогодення (науковий керівник – к.філол.н., доцент Тур О.М.). Вона проаналізувала типові групи ділових документів, зробила компаративний аналіз функціональних обов’язків посадовців канцелярій різних історичних періодів, наголосила на тих традиціях, які збереглися, незважаючи на динаміку розвитку діловодства протягом досліджуваного періоду, запровадження інновацій. До переваг дослідження, яке презентувала Марйам, належить, зокрема, його міждисциплінарний характер, адже воно виконано на стику документознавства, теорії державного управління та історії.

2

Ще одна актуальна тема у відповідній науковій царині була представлена студенткою групи 401-ГД Мосесян Інною – «Організація управління інформаційними ресурсами підприємства в умовах використання сучасних технологій (на прикладі ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод» (науковий керівник – к.філол.н., доцент Мізіна О.І.). Ця робота має виразний прикладний характер, виконана на матеріалах, які студентка зібрала під час проходження виробничої практики.

3

Найбільший інтерес серед досліджень, представлених за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», у присутніх викликала робота магістрантки Стороженко Любові (гр. 501-ГД) – «Інформаційна система обліку документів наукового архіву Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» (науковий керівник – д.і.н., доцент, завідувач кафедри Передерій І.Г.).

4

Вона є логічним продовженням, виконаної у 2017 році магістерської роботи Затуливітер Єлизавети, яка створила для цієї музейної установи  електронну базу обліку фондів музейної колекції. Ця база активно використовується заповідником у практичній діяльності. І ось тепер Любов Стороженко продовжила справу цифровізації фондів музею, систематизувавши його науковий архів та створивши й запровадивши інформаційну систему його обліку та використання. Саме ця робота й була оцінена журі, як найкраща у відповідній номінації, а Л. Стороженко посіла 1-е місце в конкурсі.

5 6

Надзвичайно цікаві розвідки були представлені й у галузі філософії. Зокрема, студенти навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Новак Марія та Орленко Ростислав (гр. 101-ФМ) дослідили «Філософські підстави популярних мотиваційних теорій ХХІ століття», а студентка факультету фізичної культури та спорту Гай Анастасія (гр.101-ГЗ) презентувала тему «Філософські мотиви у творчості Ліни Костенко» (науковий керівник – к.філос.н., доцент Чернишов В.В.). Ці студенти й стали призерами університетського туру конкурсу за філософським напрямом.

7

У галузі «Історія» найкращою була визнана робота, яку підготував студент гуманітарного факультету Микуця Роман (гр. 201-ГД). Її тема має безпосереднє відношення до нашого вишу, адже присвячена постаті, ім’я якої носить університет – «Інноваційно-винахідницька та раціоналізаторська діяльність Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея)» (науковий керівник – к.і.н., доцент Вітринська О.В.). У своїй розвідці Роман зосередився, насамперед, на недостатньо досліджених сторінках інженерної біографії Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея), продовживши традиції студентської наукової школи «космічного полтавського краєзнавства», започатковану понад двадцять років тому к.і.н., доцентом, Залуженим працівником освіти України Н.К. Кочергою.

8

Щиро вітаємо переможців і призерів! Зичимо успіху у ІІ турі конкурсу!

За матеріалами кафедри українознавства,

культури та документознавства