Гуманітарний факультет

МАЙСТЕР-КЛАС «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА. ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ. КОРИСНІ ПОРАДИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ЗНО»

У ювілейний для Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» рік кафедра українознавства, культури та документознавства продовжує плідну співпрацю із закладами середньої освіти, надаючи консультації та проводячи майстер-класи з української мови,  історії  України тощо. 16 листопада к.філол.н., доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Дерев’янко Л. І., яка виконувала обов’язки екзаменатора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, провела майстер-клас «Українська мова та література. Власне висловлення. Корисні поради до виконання завдання ЗНО» для одинадцятикласників Комунального закладу «Полтавська гімназія № 6». Цікавим і плідним було спілкування з майбутніми абітурієнтами у форматі відеоконференції з використанням технологій додатку Zооm, адже такий формат в умовах сьогодення став звичним, буденним і надзвичайно зручним.

Час летить невблаганно швидко… Учні випускних класів уже розпочали підготовку до складання ЗНО. Відомо, що зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератур є обов’язковим для всіх абітурієнтів. Важливим його компонентом  поряд з тестовими завданнями, які уможливлюють визначення рівня опанування лексичними, акцентуаційними, граматичними, стилістичними, орфографічними й пунктуаційними нормами сучасної української літературної мови, є написання власного висловлення. Дерев’янко Л. І. розповіла одинадцятикласникам  про особливості цього виду роботи,  дала конкретні поради щодо написання й оформлення кожного з 5-ти складників власного висловлення: тези; двох аргументів; прикладу з літератури чи інших видів мистецтва; прикладу, що є випадком з життя або історичною подією; структурування роботи, яке забезпечує логічність і послідовність викладу думок, а також висновку.

Викладачка зазначила, що оцінювання роботи  здійснюється  за 8-ма критеріями, і схарактеризувала їхній змістовий вияв і композиційне оформлення. Акцент зроблено на критеріях й , які передбачають оцінювання орфографічних і пунктуаційних навичок учасника ЗНО, а також рівень оволодіння лексичними, граматичними та стилістичними нормами сучасної української літературної мови.

Учні зацікавлено слухали інформацію, а в кінці зустрічі поставили низку запитань стосовно особливостей написання власного висловлення.

У сучасних умовах комунікація у форматі відеоконференції з використанням технологій Zооm є зручною і прийнятною, оскільки ця програма уможливлює живе спілкування та обговорення актуальних питань.