Гуманітарний факультет

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

18 грудня 2019 року на кафедрі українознавства, культури та документознавства відбулася важлива подія – захист магістерських робіт студентів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Захист дипломної роботи є одним із складників комплексної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Саме  наукове дослідження, підготовлене студентами 6 курсу, дає можливість отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань і набуті навички практичної підготовки, здатність до самостійної роботи майбутніх фахівців з електронного документообігу, інформаційної аналітики, референтської діяльності у службах державної адміністрації.

Головою екзаменаційної комісії цього року була директор Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» Наталія Білан. Члени комісії: декан гуманітарного факультету, к. пед. н., доц. Анна Агейчева, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства д.і.н. доц. Ірина Передерій,  к. філол. н., доц. Лілія Гаращенко та к. філол. н., доц. Ольга Мізіна. На захисті також були присутні керівники наукових робіт студентів.

IMG_7313

«Сьогодні у магістрів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» знаменна подія, своєрідний рубіж Лічені дні відділяють вас від отримання дипломів магістрів. Під час захисту ви презентуєте свої наукові досягнення, продемонструєте володіння професійними компетентностями, які дозволять вам  реалізуватися професійно»,- зазначила у вітальному слові завідувач кафедри, д.і.н., доц.. Ірина Передерій.

IMG_7327

Директор ДІКЗ «Поле Полтавської битви» Наталія Білан наголосила: «Упродовж декількох років на базі музею успішно функціонує філія кафедри. На сьогодні  ми вже маємо гарні результати. Випускниця кафедри 2017 року Єлизавета Затуливітер створила програму для обліку фондів наукового архіву. Зараз на стадії розроблення програма для обліку архівних фондів. Приємно, що цю роботу виконує теж магістранта кафедри, Любов Стороженко, яка майбутнього року буде захищати магістерську роботу».

Під час захисту всі магістри гідно представили результати проведених наукових досліджень.

Члени комісії відзначили високий науковий рівень дипломної роботи студентки Оксани Зеленської на тему: ««Інтелектуальна Інтернет-система професійної орієнтації у закладах фахової передвищої освіти (на базі МХПК Національного університету імені Юрія Кондратюка)» (наук. керівник –  д.і.н., доцент Ірина Передерій). Її особливістю є виразний міждисциплінарний характер, адже дослідження виконане на межі таких наукових галузей, як соціальні комунікації, педагогіка й інформаційні технології.

IMG_7341

Виваженим і ґрунтовним було магістерське дослідження студентки Аліни Срібної на тему «Удосконалення системи кадрового діловодства сучасного підприємства (на прикладі КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ») (наук. керівник – к. філол. н., доцент Ольга Мізіна). Матеріали, представлені у цьому дослідженні, можуть бути використані документознавцями та фахівцями управлінського менеджменту у своїй практичній діяльності для вдосконалення системи кадрового діловодства на підприємствах України.

IMG_7352

Привернула увагу присутніх і робота Анжели Шумейко на тему «Удосконалення системи діловодства архівного підрозділу підприємства  (на матеріалах КП ПОР «Полтававодоканал») (наук. керівник – к. філол. н., доц.. Лілія Гаращенко). Роботу було присвячено вивченню особливостей автоматизації діловодних процесів архівного підрозділу КП ПОР «Полтававодоканал».

IMG_7355

Прикметно, що з кожним роком розширюється  коло підприємств й установ, на базі яких студенти-документознавці проводять свої наукові дослідження. Цьогоріч магістранти працювали на базі КП ПОР «Полтававодоканал», ТОВ ТД «Автодім Полтава», ТОВ АФ «ЗОРЯ-АГРО» й  ін.

Слід підкреслити, що декілька  розробок наших студентів  запропоновано до впровадження. Зокрема, Оксана Зеленська вдосконалила сайт Миргородського художньо-промислового коледжу імені М.В. Гоголя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», забезпечивши його інтерактивність, а отже, й реальну ефективність комунікації коледжу з його цільовими групами.

Анастасія Афанасьєва створила власний вебсайт закладу дошкільної освіти №35 Кременчуцької міської ради, а Євгеній Жмінько – вебсайт Семенівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості.

IMG_7317

IMG_7345

IMG_7338

IMG_7353

«Такі практичні надбання  є прекрасним свідченням поєднання теоретичних знань і  ґрунтовної практичної підготовки наших студентів. Та й самі магістри мають можливість побачити результати своєї діяльності й заявити про себе як висококваліфіковані фахівці на ринку праці», − наголосила у заключному слові завідувач кафедри Ірина Передерій.

IMG_7308

Аналізуючи захист дипломних робіт, екзаменаційна комісія відзначила високий теоретико-практичний рівень більшості магістерських досліджень та оцінила їх переважно відмінними й добрими оцінками.

За матеріалами кафедри українознавства,

культури та документознавства