Гуманітарний факультет

В університеті відбулася щорічна наукова конференція з проблем документно-інформаційних комунікацій

21 листопада 2019 р. у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи», зорганізована кафедрою українознавства, культури та документознавства гуманітарного факультету. До участі в ній зголосилося 138 осіб – науковців з майже трьох десятків вишів України, коледжів, а також практичних працівників архівної, бібліотечної та музейної галузей.

011

Тематика наукового форуму традиційно охоплює якнайширше коло проблем, пов’язаних не лише безпосередньо з теорією та практикою документознавчої науки в умовах розвитку інформаційного суспільства, а й проблеми бібілотеко-, архіво- та музєзнавства, документно-інформаційних ресурсів у системі соціальних комунікацій, лінгвістичних основ документознавства. З минулого року до тематичних напрямків конференції було внесено ще й таку актуальну дискусійну панель, як «Інформаційні та комунікаційні технології у захисті національної безпеки в умовах ведення гібридної війни».

Відкриваючи пленарне засідання конференції, ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», д.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України Володимир Онищенко підкреслив значущість її тематики, наголосивши, що використання інноваційних методик формування інформаційного простору держави, застосування новітніх технічних і технологічних досягнень у розробленні її документно-комунікаційної системи, тобто освоєння інноваційної моделі розвитку, якої дотримуються економічно розвинені країни, означало б для України, передусім, набуття конкурентних переваг у світовому просторі.

012

Вітали учасників конференції також проректор із наукової та міжнародної діяльності, к.е.н., доцент Світлана Сівіцька та декан гуманітарного факультету к.пед.н, доцент Анна Агейчева, яка звернулась до присутніх англійською мовою, адже робочі мови форуму – українська, англійська, німецька, французька, польська.

013

На пленарному засіданні було заслухано 7 доповідей, кожна з яких викликала у присутніх справжній інтерес і жваву дискусію.

Зокрема, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Андрій Ткаченко презентував досвід створення наукового інтернет-ресурсу, присвяченого постаті та спадщині виданого педагога А.С. Макаренка.

014

015

Руслан Гула – д. і. н., доц., професор кафедри філософії Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба розкрив проблему змісту концепції сучасного російського фашизму, яка активно використовується в інформаційній війні РФ проти України.

016

Це дослідження стало результатом наукової співпраці трьох науковців різних вишів та наукової установи (співавтори доповіді – Ірина Передерій – д.і.н., доцент, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та Володимир Гула – к. і. н., докторант Інституту історії України Національної академії наук України).

017

Про створення та діяльність музею історії Полтавського університету економіки і торгівлі розповіла Ірина Петренко – д і. н., проф., завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Підкреслюючи важливу роль музеїв вишів як осередків соціальної комунікації ЗВО, доповідач відзначила у відповідному контексті й Народний музей університету імені Надії Кочерги Полтавської політехніки, як музей, що зберігає пам’ять про витоки жіночої освіти на Полтавщині.

018

Важливій проблемі професійної підготовки майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в контексті сучасних вимог присвятила свій виступ к.філол.н, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Оксана Тур.

019

Неабияке зацікавлення й активне обговорення викликала доповідь завідувачки відділу науково-просвітницької роботи Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» Євгенії Щербини про запровадження інноваційних технологій у цьому музейному закладі. Адже ДІКЗ – давно визнаний лідер реалізації таких технологій у регіоні. Зокрема, це аудіогіди шістьома мовами в залах музею, віртуальна екскурсія на сайті «Україна Incognita. Музеї онлайн», інтерактивні проєкції та 3D-технології, туристичний маршрут «Час лікує рани» територією музейного містечка за допомогою QR-кодів. Є в планах ДІКЗ і така популярна нині технологія, як «Доповнена реальність» (augmented reality).

0191

До учасників пленарного засідання за допомогою Skype-зв’язку приєдналися і співорганізатори конференції – науковці кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Тернопільського національного економічного університету к.і.н. Ірина Недошитко та к.е.н. Олександра Патряк.

Активну участь у дискусії брали науково-педагогічні працівники Полтавської державної аграрної академії к. філол. н., доц. Наталія Сизоненко, к. філол. н., доц. Яніна Тагільцева та к. філол. н., доц. Алла Дедухно, а також викладачі закладу фахової передвищої освіти – Полтавського коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – Галина Гуменюк та Ольга Сидорина.

0192

Апробувати свої дослідження мали можливість і кращі магістри кафедри – Оксана Зеленська (тема доповіді «Автоматизація профорієнтаційної роботи закладу фахової передвищої освіти на базі його вебресурсу», наук. керівник – д.і.н., доцент І. Передерій) та Аліна Срібна (тема доповіді «Огляд інформаційних технологій і продуктів для автоматизації роботи відділу кадрів», наук. керівник – к.філол.н., доцент О. Мізіна).

Дискусії, започатковані на пленарному засіданні, були продовжені у секціях. Визначальною характеристикою форуму стала атмосфера інтенсивного наукового пошуку та плідного обміну думками.

На завершення роботи ІV-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи» було ухвалено підсумкову резолюцію. Також вирішено наступного року провести ювілейну V-ту конференцію за участю міжнародних партнерів.

0193

За матеріалами кафедри українознавства,

культури та документознавства.